Cứu người nhưng vẫn mất mạng, hóa ra có nguyên do ẩn ý bên trong