Cựu PTT Mike Pence chỉ trích sự thúc đẩy của TT Biden đối với thuyết chủng tộc trọng yếu là một ‘cuộc tấn công vào nền văn hóa và các giá trị Mỹ’