Cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc từng là giám sát thẩm tra nội dung TikTok