Cựu quan chức quân đội: Trung Quốc là bên hưởng lợi từ kho đạn dược cạn kiệt của Hoa Kỳ