Cựu quan chức Tòa Bạch Ốc nói về ​​trải nghiệm chứng kiến UFO, thúc giục chính phủ điều tra