Cựu sĩ quan cấp cao Hoa Kỳ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ôn hòa đối mặt với thế giới hỗn loạn