Cựu Thị trưởng: San Francisco rơi vào suy thoái là do quản lý yếu kém