Cựu Thiếu tướng Đài Loan: Nền dân chủ mẫu mực của Đài Loan khơi nguồn hy vọng cho tương lai của Trung Quốc

Ông Vu Bắc Thần (Yu Beichen) cho rằng sự tuân thủ của Đài Loan đối với các nguyên tắc dân chủ đóng vai trò là ngọn hải đăng hy vọng cho sự chuyển dịch tất yếu sang dân chủ của Hoa lục.