Lần đầu tiên sau 12 năm tình trạng vô gia cư gia tăng trong cộng đồng cựu chiến binh Hoa Kỳ khi cuộc khủng hoảng nhập cư leo thang

Người ta đang lo ngại rằng tình trạng gia tăng nhập cư bất hợp pháp đang ảnh hưởng đến nhà ở, và các nguồn lực dành cho cựu chiến binh.