Cựu Thủ hiến Quần đảo Solomon phản đối Bắc Kinh cảnh báo về những hiểm họa khi giao thiệp với chế độ cộng sản