Viện nghiên cứu Úc: ĐCSTQ ‘trấn áp sự thật và lan truyền xảo ngôn’ ở Quần đảo Solomon