Cựu Thủ tướng Úc: Ấn Độ nên thay thế vị trí của Bắc Kinh trong chuỗi cung ứng toàn cầu