Cựu TT Trump đệ trình kiến nghị yêu cầu thẩm phán chủ trì vụ án tiền bịt miệng cáo tỵ

Các luật sư của ông Trump cho biết con gái thẩm phán được hưởng ‘lợi ích tài chính trực tiếp trong các thủ tục tố tụng này’ do cổ phần sở hữu của cô tại Authentic Campaigns.