Cựu Tổng thống Trump phản ứng về thỏa thuận nhận tội của ông Hunter Biden