Tòa phúc thẩm từ chối nỗ lực vào phút cuối của ông Hunter Biden nhằm bác bỏ cáo buộc liên bang về súng

Một hội đồng gồm ba thẩm phán cho biết con trai của tổng thống có thể kháng cáo sau phiên tòa xét xử.