Cựu trưởng khoa hóa đại học Harvard nhận hàng chục ngàn USD từ Trung Quốc