Giáo sư Harvard bị buộc tội khai man về mối liên hệ với Trung Quốc ra hầu tòa