Cựu TT Trump: Bà Nancy Pelosi phải ‘chịu trách nhiệm’ về vụ 06/01 sau khi từ chối yêu cầu an ninh

Cựu Tổng thống Trump còn quy trách nhiệm cho Ủy ban ngày 06/01 đã không thẩm vấn bà Pelosi về vụ xâm phạm Tòa nhà Capitol.