Cựu TT Trump: Bản cáo trạng mới nhất ‘đã đánh thức thế giới,’ mang lại sự ủng hộ chưa từng có