Cựu Tổng thống Trump bị truy tố vì nỗ lực thách thức kết quả bầu cử năm 2020

Biện lý đặc biệt Jack Smith đưa ra 4 cáo buộc, trong đó có ‘âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ’