Cựu TT Trump bảo vệ kế hoạch thuế quan của mình sau những chỉ trích