Cựu TT Trump cho biết FBI tịch thu tài liệu ‘đặc quyền’ trong cuộc đột kích, muốn họ ‘lập tức trả lại’