Cựu TT Trump cởi mở với khả năng để ông Ramaswamy làm phó tổng thống: ‘Tôi nghĩ cậu ấy rất giỏi’