Ông DeSantis giải thích tại sao ông ngần ngại giơ tay để thể hiện sự ủng hộ đối với ông Trump