Cựu TT Trump công bố kế hoạch nhắm đến ‘các biện lý quận địa phương theo chủ nghĩa Marx’ nếu đắc cử