Cựu TT Trump đệ trình kiến nghị bác bỏ vụ án bầu cử ở Georgia, lập luận rằng ông có quyền miễn trừ

Hôm thứ Hai (08/01), cựu tổng tư lệnh lập luận rằng ông được miễn truy tố vì những hành động mà ông đã thực hiện khi còn là tổng thống.