Cựu TT Trump đồng ý tranh biện tổng thống lần thứ 4, TT Biden từ chối

‘Đây là những cuộc tranh biện mà cử tri đã và đang yêu cầu, và đây là những cuộc tranh biện mà cử tri sẽ nhận được!’ cựu Tổng thống Trump nói, trong khi chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Biden từ chối tham gia