BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Các bà mẹ chuẩn bị tinh thần để quyết định cuộc bầu cử năm 2024 tại Hoa Kỳ

Các bà mẹ đại diện cho một bộ phận dân cư đáng kể trong dân số Hoa Kỳ và là một bộ phận cử tri khá lớn.