Cựu TT Trump đưa cuộc chiến tước tư cách tham gia cuộc bỏ phiếu lên Tối cao Pháp viện

‘Có phải Tòa án Tối cao Colorado đã sai khi ra lệnh loại Tổng thống Trump khỏi cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống sơ bộ năm 2024 hay không?’