Cựu TT Trump tiếp tục tham gia bỏ phiếu sơ bộ ở Maine trong thời gian kháng cáo quyết định tước bỏ tư cách tranh cử lên tòa án

Cựu tổng thống đã kháng cáo quyết định của đổng lý tiểu bang Maine loại ông khỏi cuộc bỏ phiếu.