Cựu TT Trump đưa ra tín hiệu rõ ràng nhất về kế hoạch tái tranh cử năm 2024