Bầu cử giữa kỳ 2022: Cựu TT Trump dự đoán GOP sẽ kiểm soát Hạ viện, ‘cơ hội tốt’ tại Thượng viện