Cựu TT Trump giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc họp bầu ở North Dakota vào đêm trước Siêu Thứ Ba