Tin cập nhật: Cựu TT Trump thắng đậm ở các tiểu bang vào Siêu Thứ Ba

Các ứng cử viên sẽ cạnh tranh nhau để có được 865 đại biểu Đảng Cộng Hòa trong bối cảnh 15 tiểu bang tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống. Một số tiểu bang cũng tổ chức bầu cử sơ bộ Quốc hội.