Cựu TT Trump kêu gọi các đại công ty dược phẩm công bố tất cả dữ liệu về tác dụng phụ của vaccine