Cựu TT Trump kháng cáo để hoãn lệnh của thẩm phán Illinois về việc loại bỏ tư cách ứng cử viên

Các lá phiếu đã được in tên Tổng thống Trump rồi, và các lá phiếu gửi qua đường bưu điện có tên ông đã được gửi đến cử tri.