Cựu TT Trump lại thống trị làn sóng truyền thông sau khi bị truy tố: ‘Hiện tượng quen thuộc’ của năm 2016