Cựu TT Trump nói với các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa: ‘Đã hết thời gian chỉ để nói suông,’ trong bối cảnh khủng hoảng nhập cư tiếp diễn