Hoa Kỳ: Cơ quan liên bang bãi bỏ 26 luật để cho phép xây dựng bức tường biên giới

Chính phủ Tổng thống Biden đã thay đổi lập trường, bãi bỏ luật liên bang để đẩy nhanh việc xây dựng bức tường biên giới Hoa Kỳ-Mexico ở quận Starr, Texas.