Cựu TT Trump: Ông Musk sẽ không mua Twitter vì số lượng lớn tài khoản giả hoặc thư rác