Cựu TT Trump phản hồi chỉ trích của ông Biden: ‘MAGA đang cứu Hoa Kỳ’