Cựu TT Trump sẽ diễn thuyết tại Hội nghị Đảng Cộng Hòa ở Georgia trong bối cảnh hỗn loạn sau bản cáo trạng