Cựu TT Trump sẽ gặp Thủ tướng Orban của Hungary tại Mar-a-Lago vào tuần tới

Hai nhà lãnh đạo theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống này thường xuyên khen ngợi nhau.