Cựu TT Trump tiết lộ chi tiết mới về tình bạn trước đây với cựu TT Bill Clinton