PHÂN TÍCH: Cựu Tổng thống Trump và Tổng thống Biden sẽ gặp lại nhau vào năm 2024?