Cựu TT Trump ủng hộ Nigeria cấm Twitter, kêu gọi các quốc gia khác tham gia