Cựu TT Trump yêu cầu TT Biden tiến hành xét nghiệm kiểm tra sử dụng thuốc trước cuộc tranh biện đầu tiên

Các ứng cử viên tổng thống đã đồng ý tham gia hai cuộc tranh biện.