Cựu tướng Mỹ: Trung Quốc trợ giúp Nga ở Ukraine, có nguy cơ gây ra chiến tranh hạt nhân với Hoa Kỳ