Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu vũ công ballet Quảng Châu: Thật nhẹ nhõm khi thấy các nghệ sĩ Shen Yun múa