Đã đến lúc sáng tác một số giai điệu: Dạy lịch sử Mỹ quốc thông qua âm nhạc

Thu hút học sinh không chỉ bằng những dòng chữ trên trang giấy, âm nhạc khiến lịch sử trở nên sống động